واقعیت-ها-و-اتهامات-موسسه-نرجس-شیراز-خبرجنوب

موسسه نرجس شیراز – واقعیتها و اتهامات

اولین نشست فصلی خانواده توانخواهان در موسسه نرجس شیراز

برگزاری نشست انجمن موسسات بهداشتی و درمانی خیریه و نیکوکاری فارس در درمانگاه خیریه نرجس شیراز

برگزاری همایش گلریزان رمضان موسسه خیریه مردمی نرجس شیراز

مراسم سالروز تاسیس صندوق قرض الحسنه کارکنان

بازدید مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس

بازدید دانشگاه سراسری شیراز از موسسه خیریه نرجس

بازدید مجتمع آموزشی فرهنگی غیردولتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بازدید فرماندار محترم شهرستان شیراز