برکزاری مراسم گلریزان ویژه احداث 24 واحد خانه های کوچک پناهگاهی-2-بهمن ماه 98

برکزاری مراسم گلریزان ویژه احداث 24 واحد خانه های کوچک پناهگاهی-2-بهمن ماه 98

برگزاری مراسم بزرگداشت روز پرستار در سرای نرجس شیراز

برگزاری مراسم بزرگداشت روز پرستار در سرای نرجس شیراز

گزارش دیدار مدیرعامل ومسئولین سرای نرجس با ابراهیمی مدیر جدید بهزیستی شیراز

گزارش دیدار مدیرعامل ومسئولین سرای نرجس با ابراهیمی مدیر جدید بهزیستی شیراز

برگزاری جلسه ماهیانه هیئت مدیره سرای نرجس در کلبه مهرشهرک صدرا

برگزاری جلسه ماهیانه هیئت مدیره سرای نرجس در کلبه مهرشهرک صدرا

دیدار نماینده ی سابق مردم شریف شیراز درمجلس شورای اسلامی از سرای نرجس

دیدار نماینده ی سابق مردم شریف شیراز درمجلس شورای اسلامی از سرای نرجس

بازدید رییس کمیسیون گردشگری و زیارت شورای شهر شیراز

بازدید رییس کمیسیون گردشگری و زیارت شورای شهر شیراز

بازدید بازرس ویژه وزارت رفاه، کار و تعاون اجتماعی

بازدید بازرس ویژه وزارت رفاه، کار و تعاون اجتماعی