بازدید بازرس ویژه وزارت رفاه، کار و تعاون اجتماعی

بازدید بازرس ویژه وزارت رفاه، کار و تعاون اجتماعی با حضور بازرس ویژه وزارت رفاه، کار و تعاون اجتماعی صورت گرفت؛

بازدید از روند توان بخشی و نگهداری معلولین سرای نرجس و بررسی مشکلات موجود

عبدالرحیم تاج الدین، بازرس ویژه وزارت رفاه ، در ادامه سلسله بازرسی های خود از مراکز مختلف سطح کشور، از خیریه مردمی نرجس شیراز بازدید کرد.

در این دیدار که در شهریورماه سال جاری صورت پذیرفت، تاج الدین،مدیر کل دفترحمایتی و توانمندسازی وزرات رفاه، از بخش های نگهداری و توان بخشی و همچنین مهد کودک سرای فیروزپاک موسسه خیریه مردمی نرجس بازدید نمود.

ایشان با ابراز رضایت و خوشنودی از خدمات ارائه شده در این مرکز، نرجس را الگویی موفق از مدیریت بخش خصوصی و نیز آبرو و بازوهای توانمند سازمان بهزیستی و مجموعه دولت دانست. وی افزود، میتوان و بایست ازعملکرد موسسه نرجس در بخش های مختلف، الگوبرداری کرد و به مراکز تازه تاسیس و کم تجربه در سطح کشور ارائه نمود.

هدایت بهاءالدینی مدیر عامل موسسه نرجس نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور دکتر تاج الدین ، به بیان مشکلات و موارد مربوط به همکاری ها و حمایت های نهاد های دولتی پرداخت. وی با تبیین لزوم تقویت مراکز توان بخشی و تاثیر قطعی آن به رفع مشکلات خانواده های دارای معلول افزود: متاسفانه نگاه دولت به مراکز خیریه نگاه درستی نیست و برای مثال در حالی که دولت باید افتخار کند که بخشی از مردم بطور داوطلبانه و با فداکاری خود را وقف نگهداری و توان بخشی معلولین می نمایند و به طرق مختلف از آنها حمایت کند، ماهانه مبلغ گزاف و قابل توجهی بعنوان سهم بیمه کارفرما را از موسسه دریافت مینماید. وی ادامه داد؛ بنده به کرات و خطاب به مسئولین مختلف این مورد را مطرح نموده ام اما پاسخ درخوری به آن داده نشده است. حال آنکه میتوان این مبلغ قابل توجه را صرف ارتقای سطح رفاه و خدمات مجموعه و توان خواهان نمود.

در پایان، دکتر تاج الدین ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات انجام شده طی سالیان گذشته توسط موسسه نرجس، حضور و بازدید از موسسه را یک کلاس درس دانست و اضافه کرد؛ وظیفه ی دولت حمایت همه جانبه و بی قید و شرط از چنین مراکزی است و وعده ی پیگیری جدی مسائل مطرح شده از جانب مدیرعامل موسسه نرجس را داد.

بازدید بازرس ویژه وزارت رفاه، کار و تعاون اجتماعی
بازدید بازرس ویژه وزارت رفاه، کار و تعاون اجتماعی
بازدید بازرس ویژه وزارت رفاه، کار و تعاون اجتماعی