بازدید سید حسین حسینی دروازه‌بان شیرازی آبی‌پوشان پایتخت از سرای نرجس

بازدید سید حسین حسینی دروازه‌بان شیرازی آبی‌پوشان پایتخت از سرای نرجس

عیادت صمیمانه‌ی مدیر و کارکنان مؤسسه‌ی نرجس از دکتر محمدحسن شیخ الاسلامی

عیادت صمیمانه‌ی مدیر و کارکنان مؤسسه‌ی نرجس از دکتر محمدحسن شیخ الاسلامی

حضور سرکارخانم لیلا دودمان عضو محترم شورای شهر شیراز، در مؤسسه‌ی خیریه‌ی نرجس

حضور سرکارخانم لیلا دودمان عضو محترم شورای شهر شیراز، در مؤسسه‌ی خیریه‌ی نرجس

بازدید رئیس محترم سازمان بهزیستی کشور و هیأت همراه از مؤسسه‌ی خیریه‌ی نرجس شیراز

بازدید رئیس محترم سازمان بهزیستی کشور و هیأت همراه از مؤسسه‌ی خیریه‌ی نرجس شیراز

برگزاری نشست هم‌اندیشی مدیرعامل مؤسسه‌ی نرجس با مدیر بهزیستی تهران

برگزاری نشست هم‌اندیشی مدیرعامل مؤسسه‌ی نرجس با مدیر بهزیستی تهران

بازدید مسئولان بلندپایه‌ی استان، از مؤسسه‌ی خیریه‌ي نرجس شیراز در هفته‌ی بهزیستی

بازدید مسئولان بلندپایه‌ی استان، از مؤسسه‌ی خیریه‌ی نرجس شیراز در هفته‌ی بهزیستی