بازدید مجتمع آموزشی فرهنگی غیر دولتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانش آموزان دوره متوسطه اول و دوم مجتمع آموزشی علوم پزشکی شیراز به مناسبت روز جهانی معلولین همراه با مدیریت و مسئولان فرهنگی این مجموعه آموزشی با حضور در خیریه مردمی نرجس دفتر نوع دوستی را نقشی ماندگار زدند.

دکتر علی شفیعی فرد مدیر مدرسه علوم پزشکی شیراز در نشستی با هدایت بهاءالدینی مدیر عامل موسسه نرجس با اشاره به کارهای بزرگ و خدمت رسانی شایسته به کودکان نرجس با اهدای شاخه گلی از مدیریت و نیک اندیشی مدیریت این موسسه تقدیر کردند.

وی همچنین در خصوص نکات اخلاقی و آموزشی این بازدید برای دانش آموزان گفت: با دیدن کودکان معلول، شناخت نیازها و علل تولد چنین فرشته های زمینی، دانش آموزان درس های با ارزشی را فرا گرفتند که می تواند در آینده برای آنها پرفایده باشد.

از نکات جالب این حضور پر از مهربانی، تهیه نیازمندی های کودکان نرجس از جمله کیک و شیر با پس انداز دانش آموزان بود که صحنه های نابی از نوع دوستی و همدلی را به تصویر کشید.

این دانش آموزان همچنین برای تقدیر از تلاش شبانه روزی مادریاران و پدریاران نرجس با شاخه گل به استقبال آنها رفتند.