دیدار نماینده ی سابق مردم شریف شیراز درمجلس شورای اسلامی از سرای نرجس

دیدار نماینده ی سابق مردم شریف شیراز درمجلس شورای اسلامی از سرای نرجس

بازدید رییس کمیسیون گردشگری و زیارت شورای شهر شیراز

بازدید رییس کمیسیون گردشگری و زیارت شورای شهر شیراز

بازدید بازرس ویژه وزارت رفاه، کار و تعاون اجتماعی

بازدید بازرس ویژه وزارت رفاه، کار و تعاون اجتماعی

بازدید مدیران شرکت صنایع الکترونیک از سرای نرجس

بازدید مدیران شرکت صنایع الکترونیک از سرای نرجس

بازدید معاون سابق توان‌بخشی سازمان بهزیستی استان تهران، از مؤسسه‌ی خیریه‌ي نرجس شیراز

بازدید معاون سابق توان‌بخشی سازمان بهزیستی استان تهران، از مؤسسه‌ی خیریه‌ی نرجس شیراز

حضور آقای سینا بنی‌زمانی، عضو محترم شورای اسلامی شهر شیراز در مؤسسه‌ی نرجس

حضور آقای سینا بنی‌زمانی، عضو محترم شورای اسلامی شهر شیراز در مؤسسه‌ی نرجس

دیدار دکتر ناصری عضو محترم شورای اسلامی شهر شیراز با کودکان سرای نرجس

بازدید سید حسین حسینی دروازه‌بان شیرازی آبی‌پوشان پایتخت از سرای نرجس

بازدید سید حسین حسینی دروازه‌بان شیرازی آبی‌پوشان پایتخت از سرای نرجس

حضور سرکارخانم لیلا دودمان عضو محترم شورای شهر شیراز، در مؤسسه‌ی خیریه‌ی نرجس

حضور سرکارخانم لیلا دودمان عضو محترم شورای شهر شیراز، در مؤسسه‌ی خیریه‌ی نرجس

بازدید رئیس محترم سازمان بهزیستی کشور و هیأت همراه از مؤسسه‌ی خیریه‌ی نرجس شیراز

بازدید رئیس محترم سازمان بهزیستی کشور و هیأت همراه از مؤسسه‌ی خیریه‌ی نرجس شیراز