حضور آقای سینا بنی‌زمانی، عضو محترم شورای اسلامی شهر شیراز در مؤسسه‌ی نرجس

به گزارش روابط عمومی مؤسسه‌ی خیریه‌ی نرجس، آقای سینا بنی‌زمانی عضو محترم شورای اسلامی شهر شیراز، با کودکان معلول و بی‌سرپرست این سرای مردم‌نهاد دیدار کرد و از نزدیک با شیوه‌ی نگهداری معلولین آشنا شد، وی همچنین پس از آن، دقایقی را میهمان کودکان بی‌سرپرست سرای فیروزپاک بود.

ایشان نگهداری از معلولین را کاری بسیار دشوار دانست و کار مددیاران در حال خدمت را ستودنی خواند.

هدایت بهاءالدینی مدیرعامل مؤسسه‌ی نرجس، ضمنِ خیرمقدم به آقای بنی‌زمانی به تشریح فعالیتِ واحدهای مختلف مؤسسه پرداخت و سپس مشکلات بی‌شماری را که در راه خدمت‌رسانی به این کودکان وجود دارد، بیان نمود.

بهاءالدینی یکی ازجمله مشکلات این مرکز را موانع موجود در روند توسعه‌ی مجموعه‌ی نرجس دانست و گفت: ‌شورای محترم شهر شیراز می‌تواند با اعطایِ مجوّزهای لازم یاری‌رسان ما باشد.

‌ بنی‌زمانی پس از این نشست اعلام کرد، پیگیر حل مشکلات و کارهای این مرکز خواهد بود. وی همچنین اظهارکرد، چنان‌چه در روند پروژه‌های مختلف با مشکلاتی روبه‌رو شدید، باز هم پیگیری خواهم کرد و افزود: همه‌ی افراد باید به اندازه‌ی توان خود در هر جایگاهی، یاری‌رسان این کودکان و مجموعه باشند.

حضور آقای سینا بنی‌زمانی، عضو محترم شورای اسلامی شهر شیراز در مؤسسه‌ی نرجس
حضور آقای سینا بنی‌زمانی، عضو محترم شورای اسلامی شهر شیراز در مؤسسه‌ی نرجس
حضور آقای سینا بنی‌زمانی، عضو محترم شورای اسلامی شهر شیراز در مؤسسه‌ی نرجس
حضور آقای سینا بنی‌زمانی، عضو محترم شورای اسلامی شهر شیراز در مؤسسه‌ی نرجس