بازدید دانشکده های روانشناسی، علوم تربیتی، علوم ورزشی و همچنین بنیاد نخبگان دانشگاه سراسری شیراز

جمعی از دانشجویان دانشکده های روانشناسی، علوم تربیتی، علوم ورزشی، و بنیاد نخبگان دانشگاه شیراز از بخش های مختلف موسسه مردمی نرجس بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه مردمی نرجس در این بازدید که جمعی از دانشجویان به همراه اساتید و مدیران دانشکده ها حضور داشتند با روند نگهداری، توانبخشی و ارائه خدمات تخصصی به کودکان معلول آشنا شدند.

سرکار خانم دکتر شجاعی معاونت فرهنگی دانشکده روانشناسی دانشگاه شیراز در این بازدید به شرایط و بیماری هایی که زمینه ساز تولد کودکان معلول میشود اشاره کرد و گفت: هرجامعه ای بر اثر علل گوناگون کودکان معلول بدنیا  می آیند ولی آنچه مهم است چگونگی ارائه خدمات به آنهاست و این اهمیت مراکز نگهداری چون موسسه نرجس را بیشتر نمایان می کند.

دکتر شجاعی موسسه خیریه نرجس را مرکزی جامع و کامل در ارائه تخصصی خدمات نگهداری و توانبخشی برشمرد و گفت: این موسسه می تواند یک پایگاه آموزشی و مرجع علمی و عملی مطالعات در بخش روانشناسی و روانپزشکی معلولین باشد.

در ادامه، برنامه پرسش و پاسخ با حضور مدیر عامل موسسه نرجس برگزار شد و دانشجویان سوالات مرتبط با معلولیت های ذهنی و جسمی، کودکان معلول و خانواده و همچنین شرایط نگهداری را مطرح کردند که با پاسخ مدیر عامل موسسه نرجس همراه شد.

بهاءالدینی با بیان بسیاری از معضلات و مشکلاتی که حضور یک یا چند کودک معلول  از یک خانواده برای آن ها ایجاد می کند، بر اهمیت فعالیت های تخصصی چنین مراکزی تاکید کرد.

وی کاهش آسیب های خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را از جمله مزایای فعالیت مراکز نگهداری و توانبخشی معلولین برشمرد و همراهی جامعه دانشگاهی را با چنین مراکزی در علمی و هدفمند تر شدن خدمات توانبخشی موثر دانست.

در پایان این نشست مرتضی یکی از کودکان هنرمند نرجس با اجرای چندین آهنگ لحظات شاد و خاطره انگیزی را برای دانشجویان و اساتید حاضرخلق کرد. شایان ذکر است در این بازدید اساتید بزرگوار آقایان محمدجواد اشرف از اساتید دانشکده علوم ورزشی و پورزارعی مسئول بنیاد نخبگان شیراز دانشجویان را همراهی کردند.