برگزاری روز مهندسی در سرای نرجس

متن خبر- رأس ساعت 30/8 دقیقه صبح روز یکشنبه 27/04/1400 سومین جلسه برنامه ریزی باحضور اعضاء و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار شد. ابتدا  عرفانی دبیر جلسه، مصوبات قبلی را اعلام و هریک از مسئولین ، نتیجه اقدامات خود را به اطلاع سایر اعضاء رسانید. سپس ، بهاء الدینی  مدیر عامل، در خصوص ضرورت و نحوه برنامه نویسی  وچگونگی  اجرای برنامه های مورد نظر  در تکمیل مطالب جلسات پیشین  توضیحاتی ارائه نموده  ، در ادامه به مقوله آسیب هائی که اعتبار و جایگاه مؤسسه ، همچنین سلامتی و بهداشت روانی کارکنان را تهدید می کند اشاره کردند ، آنگاه اعضاء حاضر نقطه نظرات وپیشنهادات خود را بیان  نمودند. جلسه ساعت 15/10  پایان یافت.