برگزاری جلسه مدیریت و کارکنان

بعد از حدود هشت ماه، عدم برگزاری جلسات ماهانه مدیریت و کارکنان بمنظور اجرای پروتکل‌های بهداشتی-درمانی و رعایت شرایط ویژه ایام قرنطینه، در بهمن ماه امسال، جلسه فوق با رعایت دقیق ضوابط ایمنی، در فضای باز مجموعه طی دو روز  و هر بار با حضور ۶۰ نفر از کارکنان که به وسائل پیشگیری شخصی از جمله ماسک و دستکش مجهز بودند برگزار گردید.

در این جلسات، بهاءالدینی مدیر عامل، از شکیبائی، تلاش بی‌وقفه، حسن انجام امور و بویژه رعایت شرائط قرنطینه توسط همکاران قدردانی نموده، از اینکه در مدت این یکسال، با لطف پروردگار و به دلیل دقت زیاد کارکنان، هیچ یک از توان‌خواهان دچار بیماری کووید ۱۹ نشده‌اند، خداوند را شکر نموده، برنامه‌های سال آینده مرکز را تشریح و از همکاران خواستند، در سال آینده هم با شور و شوق بیشتر، خدمت به توانخواهان را سر لوحه وظائف خود قرار دهند…

در ادامه جلسات نیز تنی چند از همکاران، مسائل کاری و مشکلات شخصی خود را مطرح کردند که در هر مورد، از سوی مدیریت و مسئولین قسمت‌ها، راهکارهای مناسب ارائه شد.

برگزاری جلسه مدیریت و کارکنان