تبلور و تداوم شادمانی در همسایگی کرونا

یادگیری به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم، امکان پذیر است. اثبات گردیده، یادگیری به شیوه غیر مستقیم، کار آمدتر، عمیق‌تر و پایدارتر است. کودکان عادی این آموزش غیر مستقیم را در خانواده و از طریق مشاهده رفتار والدین و دوستان کسب می‌کنند،  این امر در مورد معلولین و کودکان بی‌سرپرست، اندکی متفاوت‌تر است، چرا که آنان اغلب در فضاهای بسته‌تر و بدون حضور خانواده و دوستان بزرگ می‌شوند، لذا دایره فرهنگ مشاهده‌ای آنان محدودتر است.برای رفع این نیاز، کارشناسان ورزیده سرای نرجس، برنامه منظم حضور کودکان معلول و بی‌سرپرست در مکان‌های عمومی از قبیل، پارک‌ها، موزه‌ها، اماکن تاریخی و فرهنگی، زیارتگاه‌ها و مکان‌های مذهبی و‌… را تدارک دیده و با رعایت نکات ایمنی بصورت زمان‌بندی شده، اجرا می‌کنند.

این برنامه، در شرائط خاص قرنطینه هم نه تنها متوقف نشده، بلکه با جدیت بیشتر و با رعایت دقیق تمامی دستورالعمل‌های بهداشتی-ایمنی و حفظ فاصله اجتماعی پیگیری شده، کودکان در گروه‌های کوچک حداکثر ده نفره بر اساس جدول زمان‌بندی شده، ماهانه حداقل چهار بار درمحیط‌های عمومی امن، کنترل شده و بی خطر حضور یافته، علاوه بر تفریح و تجدید روحیه، مهارت‌های فردی و اجتماعی و آموزش‌های لازم را بصورت مشاهده‌ای، غیر مستقیم و عملی زیر نظر مربیان‌ کار آزموده خود فرا می‌گیرند‌

تبلور و تداوم شادمانی در همسایگی کرونا
تبلور و تداوم شادمانی در همسایگی کرونا
تبلور و تداوم شادمانی در همسایگی کرونا