برپایی ضیافت رمضان 98 درموسسه خیریه نرجس

هنرنمایی خیرین شیرازی در ماه برکت الهی

نرجس شیرازمیزبان همت خیرین در ماه برکت الهی

اگرچه وصف نیکوکاری و همدلی مردم فارس و شیراز، زبانزد خاص و عام است؛ اما ماه مبارک رمضان تبلور حس نیکوکاری و همدلی با یکدیگر است و مردم در این ماه پر برکت ، عملا به یاری هم می شتابند ؛ موسسه خیریه نرجس شیراز نیز از جمله مراکزی است که  در انجام امور خداپسندانه با همدلی خیرین نیک اندیش سال های متوالی با اقشار مختلف جامعه همراه و هم قدم شده است.

 شایان ذکر است موسسه خیریه نرجس شیراز همانند سال های گذشته به همت ومیزبانی خیرین و با حضورهنرمند نیکوکار کشور نعیمه نظام دوست و همچنین اجرای امید مسعودی و کمال علوی مجریان توانمند صدا و سیما  اقدام به برپایی ضیافت افطارکرده است.

گفتنی است این مراسم معنوی هرسال و همزمان با ماه مبارک رمضان درفضای این موسسه و با اجرای برنامه های مفرح وشاد برگزارمی شود

این مراسم در حالی برگزار گردید که هرشب مجموعه میزبان حدود هزار نفر از خیرین و خانواده اشان بوده و مخارج این امر نیک  نیز هرشب به عهده یکی از خیرین گرامی بوده است.

هدایت بهاالدینی در متن سخنرانی خود به ارائه روند خدمات رسانی و پیشرفت های عمرانی  پروژه صدرا و فعالیت های  مرکز پرداخت واز پیشرفت فیزیکی 30 درصدی پروژه مرکز شماره دو صدرا  خبر داد.  مدیرعامل این خیریه مردمی ازجمله اهداف این پروژه را  ساخت خانه های کوچک برای کودکان مرزی و تامین آینده واستقلال این کودکان در سال های پیش رو برشمرد.
هدایت بهاالدینی حضور و همراهی نیکوکاران را عامل حیات این موسسه مردمی بیان کرد و اظهار کرد: حضور خیرین در این شب ها در کنار کودکان  باعث دلگرمی بیش از پیش شده است.

برپایی ضیافت رمضان 98 درموسسه خیریه نرجس
برپایی ضیافت رمضان 98 درموسسه خیریه نرجس
برپایی ضیافت رمضان 98 درموسسه خیریه نرجس
برپایی ضیافت رمضان 98 درموسسه خیریه نرجس
برپایی ضیافت رمضان 98 درموسسه خیریه نرجس
برپایی ضیافت رمضان 98 درموسسه خیریه نرجس
برپایی ضیافت رمضان 98 درموسسه خیریه نرجس
برپایی ضیافت رمضان 98 درموسسه خیریه نرجس
برپایی ضیافت رمضان 98 درموسسه خیریه نرجس
برپایی ضیافت رمضان 98 درموسسه خیریه نرجس
برپایی ضیافت رمضان 98 درموسسه خیریه نرجس
برپایی ضیافت رمضان 98 درموسسه خیریه نرجس