نیکی و احسان اگر از کودکی آموختی مشعلی از بی نیازی در دلت افروختی

روح و ذهن کودکان همانند آینه­ای صاف و بی غبار، منعکس کننده رفتارهایی است که از والدین خود مشاهده می کنند. و چه نیکوست آینه ذهن کودکانمان همواره منعکس کننده نیکی و نیکوکاری باشد.

در ضیافت افطاری ماه رمضان امسال، مدیریت، کارکنان، کودکان معلول و مدعوین حاضر در مراسم ضیافت افطاری موسسه خیریه مردمی نرجس شیراز شاهد صحنه­ای بودند که حاضرین را تحت تاثیر خود قرار داد و همگان را به وجد آورد. دختر بچه خردسالی به نام آوا همتی نیا تمامی پس انداز روزانه­اش را در قالب قلکی سفالین به روی صحنه اجرا آورد، با رضایت خاطر و شادمانی قلکش را شکست و با همه  موجودی قلک که مبلغ 3.000.000 ریال بود یک قطعه  تابلوی هنری ساخته دست کودکان معصوم نرجس را به منظور حمایت از کودکان معلول خریداری نمود. اوج نمایش انسان­دوستی و تجلی روحیه نیکوکاری زمانی بود که پدر محترم این خیر خردسال جناب آقای رسول همتی نیا نیز هزینه اعزام و اقامت حدود 20 نفر از کودکان معلول نرجس به مشهد مقدس را به عهده گرفتند، اقدامی که تحسین و تشویق بی وقفه حضار را به ثمر داشت.

مدیریت و کارکنان موسسه نرجس از حسن ظن و اعتماد این نیکوکاران گرانقدر به خود می بالند و از نیت خالصانه آنان در یاری رسانی به محرومین سپاسگزاری و تشکر می نمایند و به پاس افکار و اندیشه نوع­دوستانه این خیر خردسال، اقدام به تشکیل انجمن «خردسالان نیکوکار حامی کودکان معلول سرای نرجس» نموده است.

والدین و نیکوکاران گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام خردسالان خود در این انجمن می توانند با واحد روابط عمومی موسسه تماس بگیرند.

نیکی و احسان اگر از کودکی آموختی مشعلی از بی نیازی در دلت افروختی