بازدید رییس کمیسیون گردشگری و زیارت شورای شهر شیراز

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه مردمی نرجس شیراز، سولماز دهقانی منتخب جوان مردم در شورای اسلامی شهر شیراز، در بازدید خود از واحدهای مختلف موسسه نرجس، در جریان عملکرد آنها قرار گرفت.

در این بازدید، هدایت بهاءالدینی مدیرعامل موسسه نرجس، ضمن همراهی خانم دهقانی در دیدار از بخش های مختلف، با توضیح نقش خانه های پناه گاهی در مجموعه برنامه های نگهداری و توان بخشی موسسه، جایگاه آن در تحقق اهداف بلند مدت را تبیین کرد و اضافه نمود؛ هدف موسسه نرجس، نگهداری و توان بخشی معلولین در سطح یک استاندارد بین المللی است و به همین جهت برای تمام مراحل زندگی معلولین مرزی و به ویژه کودکان بی پرست برنامه ریزی شده است که از جمله ی آن همین خانه های کوچک کودک است که زمینه ی استقلال توان خواهان سرای نرجس را فراهم میکند.

بهاءالدینی در بخش دیگری از صحبت های خود ضمن اشاره به همکاری های سابق ما بین ادوار مختلف شورای شهر وموسسه نرجس، عضویت در این شورا را نعمتی الهی برای خدمت به مردم عنوان کرد و ادامه داد: انشاءلله که خداوند به شما توفیق دهد در این مدت باقیمانده گام های مثبتی برای مردم شیراز بردارید و بدانید که این فرصت تمام خواهد شد،لذا به مردم  و به خصوص توان خواهان نرجس خدمتی ماندگار نمایید.

سولماز دهقانی نیز ضمن تایید صحبت های مدیرعامل موسسه نرجس، عملکرد این موسسه را ” کاری تمیز و شفاف” دانست و اضافه نمود؛ در حالی که امکان رصد شفاف چنین عملکردی وجود دارد لازم است همکاری و حمایت نهاد شورای شهر از چنین مراکزی توسعه یابد و وعده داد با رای زنی با دیگر اعضای شورا و الی الخصوص ریاست محترم آن، زمینه ی همکاری شورای پنجم شهر شیراز و موسسه نرجس جهت آموزش و اشتغال زایی توان خواهان مستعد را فراهم آورد.

دهقانی در پایان ضمن اشاره به لزوم آگاه نمودن مردم از فعالیت های موسسه نرجس، طرح بازدید گردشگران داخلی و خارجی از مراکز نگهداری و توان بخشی معلولین را راه کاری عملی دانست و وعده داد در نشست آتی خود با مدیرکل اداره گردشگری و صنایع دستی شهرستان شیراز، این موضوع را مطرح و پیگیری نماید

بازدید رییس کمیسیون گردشگری و زیارت شورای شهر شیراز
بازدید رییس کمیسیون گردشگری و زیارت شورای شهر شیراز
بازدید رییس کمیسیون گردشگری و زیارت شورای شهر شیراز