مدیر عامل شرکت شیر پگاه فارس در نرجس

به گزارش روابط عمومی نرجس، دکتر علیپور مدیر عامل شرکت شیر پگاه فارس با حضور در مؤسسه خیریه مردمی نرجس شیراز، ضمن دیدار با  کودکان معلول و بی‌سرپرست سرای نرجس از بخش‌های مختلف  مرکز دیدن کردند.

علیپور با ابراز خرسندی از حضور خود در این مرکز، ضمن تقدیر و تشکر از مدیریت و پرسنل خدوم مؤسسه اظهارداشتند، فضایی زیبا و بهداشتی که در بخش نگهداری از معلولین و دیگر قسمت‌های مؤسسه را شاهد است بی‌شک بدون برنامه‌ ریزی و مدیریت صحیح و تلاش شبانه‌روزی پرسنل مؤسسه به دست نمی‌آید.

بهاءالدینی ضمن خیرمقدم از حضور دکتر علیپور در این مرکز از حمایت‌های شرکت پگاه فارس ازکودکان معلول و بی‌سرپرست مؤسسه خیریه مردمی نرجس شیراز تشکر کردند./