برگزاری اردوی یک روزه کودکان معلول و بی‌سرپرست سرای نرجس

به گزارش روابط عمومی نرجس: اردوی یکروزه کودکان معلول و بی‌سرپرست مؤسسه خیریه مردمی نرجس شیراز، با هدف شاد زیستن در جهت برخورداری از سلامت جسمی و تقویت روحی بیشتر در پیست اسکی فولاد کف شهرستان سپیدان برگزار شد.

استفاده از محیط‌های باز و امکانات جدید تأثیر بسزایی در رشد فکری و اجتماعی کودکان دارد. از همین رو مؤسسه خیریه مردمی نرجس شیراز همواره کوشیده است تا ضمن نگهداری و آموزش کودکان معلول و بی‌سرپرست و تأمین نیازهای اولیه جسمی مانند غذا، پوشاک و سرپناهی امن، با برگزاری اردوهای متعدد نیازهای روحی این کودکان که شادی، انگیزه، عزت نفس و تقویت روحیه کودکان معلول می‌باشد را مهیا سازد.