نوعی دیگر از انسان‌دوستی در سرای نرجس

نوعی دیگر از انسان‌دوستی در سرای نرجس

سرزمین عاطفه و کشور مهربانی، حد و مرزندارد. دردیار مهربانی،رنگ ونژاد، دین ومذهب، گویش وزبان،سن و سال،جنسیت،فقرو ثروت،هیچیک جایگاه ونمودی ندارد.

وقتی موضوع انسان دوستی و همنوع پروری در میان است، همه این عوامل رنگ می بازند وتنها رنگی که خودنمائی میکند، رنگ سبز ازخودگذشتگی و ایثاراست.

اوایل آذرماه،زمانیکه کارکنان نیکوکار وخیراندیش موسسه خیریه مردمی نرجس،اطلاع یافتندذخیره خون استان در همه گروهها بشدت کاهش یافته و به مرحله بحرانی و اضطرار رسیده، این ایثارگران، داوطلبانه جهت اهدا خون خود ثبت نام نموده، ضمن هماهنگی با مدیران و مسئولین سازمان انتقال خون شیراز،روز یکشنبه 1399/09/16  درحالیکه خداوند کریم دروازه های رحمت خود راگشوده وآسمان باران مهربانیش را نثار زمینیان نوع دوست می نمود،کارکنان نیک اندیش سرای نرجس، بخشی از وجود ارزشمندخود، خون شان را به همشهریان و هموطنان نیازمند خون، اهدا نمودند… این در حالی است که بیشتر این عزیزان بدلیل نوع حرفه وشغل خود، نیازمند حفظ قوای بدنی و تقویت نیرو و توان جسمانی شان نیزهستند….

نکته مهمتر اینکه،مردم فداکار شیراز نیز با دیدن اشتیاق کارکنان سرای نرجس برای اهداء بخشی از زندگی وخون خود،تحت تاثیر این همدلی و ایثار قرارگرفته، و آنها نیز پا به پای کارکنان سرای نرجس،با اهدای خون، دین خویش به اجتماع را ادا کردند.

اهداء خون
اهداء خون
اهداء خون
اهداء خون