پاسداشت فرهنگ نیکوکاری

رسم نیکوی بزرگداشت و قدردانی از کسانی که بنوعی در مسائل اجتماعی نقش مثبت ایفا میکنند،درحقیقت پاسداشت فرهنگ نیکوکاری و مسئولیت پذیری اجتماعی است.. درهمین راستا، روزچهارشنبه،پانزدهم مردادماه سال جاری، بمنظور قدر دانی از توجه وعنایت جناب آقای مهندس نامورچی،نیکوکار ارجمندی که در اجرائی شدن پروژه شعبه دوم موسسه خیریه مردمی نرجس شیراز در شهرصدرا موسوم به کلبه مهر با این خیریه، همکاری صمیمانه ای داشتند، جمعی از مسئولین وفرزندان سرای نرجس در دفترکارشان حضور یافته، ضمن تبریک انتصاب ایشان به سمت شهرداری ناحیه یک، با تقدیم لوح تقدیر از همکاری و مساعدتشان تقدیر وتشکر نمودند.

نامورچی