روند بهبود محمد در موسسه مردمی نرجس شیراز

محمد

متولد 83/6/12 که در تاریخ 95/11/9 در موسسه پذیرش شده است

مددجو فلج مغزی (CP) اسپاستیک و کوادری پلژیک است (یعنی 4 اندام درگیر می‌باشد). در بدو پذیرش تغییر شکل (دفورمیتی) در مچ یک دست و در مچ هر دو پا دیده میشده است. از لحاظ مراحل حرکتی توان نشستن، نسشتن مستقل و چهار دست و پا حرکت کردن را داشته، حدودا یکسال و نیم تحت درمان کاردرمانی قرار گرفته، اسپاسم عضلانی کمی کاهش یافته است. قدرت دوزانو شدن و ایستادن با حمایت را بدست آورده، جهت راه رفتن مستقل نیاز به عمل جراحی داشت که توسط جراح متخصص ارتوپد، عمل جراحی انجام شده و در حال حاضر تحت درمان اقدامات کاردرمانی می‌باشد.

از دیدگاه روان‌شناختی توانخواه به دلیل مشکلات حرکتی و گفتاری تحت فشار روحی شدید قرار داشت که با راهکارهای انگیزشی اعتماد به نفس و عزت نفس وی افزایش یافت و باعث شد همکاری خوبی با کارشناسان کاردرمانی و گفتاردرمانی داشته باشد و به پیشرفت‌های قابل توجه‌ی دست یابد. ادامه درمان‌های روان‌شناختی ضرورت دارد