روند پیشرفت ماهان در موسسه مردمی نرجس شیراز

ماهان

متولد 94/2/30 که در تاریخ 94/4/18 در موسسه پذیرش شده است

محسن که با نام مستعار ماهان از بدو تولد در این مرکز پذیرش شده است. از جمله مشکلاتی وی بیش فعالی است که تحت درمان می‌باشد. در ابتدا به مدت دو سال در بخش نگهداری سرای نرجس بوده سپس به خانه‌های کوچک این سرای منتقل گردیده تا در محیطی شبیه به خانواده آموزش و پرورش یابد. وی در حال یادگیری آموزش‌های ابتدایی و مهارت‌هایی نظیر مهارت‌های خودیاری، زندگی و ارتباطی می‌باشد.