شماره حساب‌های موسسه مردمی نرجس شیراز جهت حمایت‌های نقدی

سپه کارت : 5892107044078072

صادرات کارت : 6037691990078313

شماره حساب ملت: 8557171737

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشت می‌توانید با شماره‌های

071-38423636 و یا 38424455-071

واحد مشارکت‌های مردمی تماس حاصل فرمایید