دیدار نماینده ی سابق مردم شریف شیراز درمجلس شورای اسلامی از سرای نرجس

پیرو هماهنگی های بعمل آمده، در تاریخ 98/7/15  دکتر جعفرقادری، مدرس دانشگاه، شهردار اسبق و نماینده ادواری مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی باتفاق هیئت همراه از سرای نرجس دیدار کرد. دراین بازدید که حدود یک ساعت ادامه داشت، ابتدا  مدیر عامل خیریه نرجس ضمن خیر مقدم و سپاسگزاری از حضور او، شمه ای از امور روزمره را تشریح نموده، درخصوص مشکلات فرا روی مؤسسه مردمی نرجس و NGO های مشابه مطالبی را بیان کردند.

دکترقادری نیز براساس تجارب و سوابق قانونگزاری خویش در مجلس شورای اسلامی راهکارهایی را پیشنهاد نمودند. آنگاه از بخش نگهداری کودکان معلول و بی سرپرست بازدید نمودند.

ایشان که  از مشاهده مراقبت های دلسوزانه و بالاتر از حد انتظار و کیفیت مناسب بهداشت مرکز، تحت تاثیر قرار گرفته بودند، ضمن قدردانی از تلاش خالصانه  کارکنان ، این امر را ناشی از مدیریت قوی ، کارآمد و اندیشه ورز دانستند و اظهار داشتند تداوم این   همدلی ها بی شک آینده مطمئن وبهتری را برای معلولین تحت پوشش رقم خواهد زد.در پایان، دکتر قادری و همراهان با بدرقه مدیریت و مسئولین سرای نرجس، مرکز را ترک نمودند.

دیدار نماینده ی سابق مردم شریف شیراز درمجلس شورای اسلامی از سرای نرجس
دیدار نماینده ی سابق مردم شریف شیراز درمجلس شورای اسلامی از سرای نرجس