دوره آموزشی تئوری و عملی اطفاء حریق

به گزارش روابط عمومی نرجس: دوره آموزشی تئوری و عملی اطفاء حریق و رعایت ضوابط ایمنی در محیط کار و همچنین نحوه استفاده از خاموش کننده‌ها و چگونگی عمل کردن در زمان بحران و حریق توسط کارشناسان و مدرسین سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز در مؤسسه نرجس شیراز جهت پرسنل و کودکان خانه پناهگاهی برگزار شد.

حفظ خونسردی، به یاد داشتن شماره تلفن و تماس با آتش نشانی، استفاده صحیح از خاموش کننده‌ها،  امداد رسانی و کمک‌های اولیه به مصدومان در زمان بحران از نکات مهمی بود که در کلاس تئوری توضیحاتی در این خصوص داده شد.

در ادامه و با حضور در مکانی امن و خاموش کردن آتش، تمرینی بود که تعدادی از پرسنل سرای نرجس با استفاده از خاموش‌کننده‌ها تحت نظر کارشناسان انجام دادند.

در پایان این دوره طی نشست پرسش و پاسخی که برگزار شد کارشناس سازمان به سوالات تعدادی از پرسنل سرای نرجس پاسخ دادند.