جشن نوروز در مؤسسه‌ی خیریه‌ی نرجس شیراز

برگزاری آیین‌های مختلف در مؤسسه‌ی نرجس با هدف احترام به حقوق شهروندی و حفظ کرامت انسانی معلولین این سرای، از برنامه‌های همیشگی این مؤسسه بوده است.

جشن نوروز که از جشن‌های بزرگ و باستانی این مرزوبوم است، هرساله با برنامه‌های خاص در مؤسسه‌ی نرجس برگزار می‌شود.

حضور خیّرین در مراسم جشن نوروز و عیادت از معلولین حال و هوای زیبایی را در این روز به وجود می‌آورد.

امسال نیز همچون سالیان گذشته، مراسم جشن نوروز در فضایی صمیمانه و شاد برگزار شد. حضور هنرمندان گروه آیریک به‌سرپرستی جناب آقای رضایی و اجرای قطعات شاد و خاطره‌انگیز موسیقی لحظات شادی را برای شرکت‌کنندگان در این مراسم به وجود آورد.

برنامه‌ی نمایش طنز سرکار خانم صادقی نیز به نوبه‌ی خود بر جذابیت این جشن افزود.

جشن نوروز در مؤسسه‌ی خیریه‌ی نرجس شیراز
جشن نوروز در مؤسسه‌ی خیریه‌ی نرجس شیراز
جشن نوروز در مؤسسه‌ی خیریه‌ی نرجس شیراز
جشن نوروز در مؤسسه‌ی خیریه‌ی نرجس شیراز