جشن روز دانش آموز

روز جمعه 17 آبان ماه، بمناسبت روز دانش آموز، با دعوت ومیزبانی نیکوکار گرامی خانم محرر مراسم جشنی در «مجموعه خونه ما» به مدیریت آقای حیدری که از خیرین وحامیان مؤسسه خیریه نرجس هستند برگزار شد. دراین ضیافت که 18 نفر از کودکان سرای نرجس حضور داشتند، برنامه های شاد ومتنوعی توسط اعضا گروه های هنری «میمیک» و «آسفالت» اجرا گردید که شادی و نشاط توانخواهان را بهمراه داشت.

مراسم پس از حدود سه ساعت، با پذیرائی از حضار پایان یافت. مدیریت و کارکنان مرکز از  اقدام انسان دوستانه خانم محرر، آقای حیدری، پرسنل زحمتکش «خونه ما» و هنرمندان با ذوق «میمیک» و «آسفالت» صمیمانه قدردانی می نمایند.

جشن روز دانش آموز
جشن روز دانش آموز
جشن روز دانش آموز
جشن روز دانش آموز