روند پیشرفت ثمین در موسسه مردمی نرجس شیراز

ثمین

متولد 95/1/28 که در تاریخ 97/6/1 در موسسه پذیرش شده است

مددجو سندروم داون می‌باشد، قدرت عضلانی او به صورت شل و افتاده (hypotonic) است. از مراحل رشدی حرکتی، توان نشستن با حمایت و تکیه‌گاه را داشته است. حدود 2 سال است که تحت اقدامات کار درمانی است و در حال حاضر همه مراحل حرکتی از قبیل نشستن مستقل، ایستادن و راه رفتن مستقل را بدست آورده است. توان عضلانی افزایش یافته است و در حال حاضر جهت افزایش توجه و تمرکز و بهبود مشکلات شناختی و آموزش مهارت‌های روزانه زندگی (ADL) تحت اقدامات کاردرمانی است.

از دیدگاه روان‌شناختی توانخواه از نظر رشدی-حرکتی-ذهنی چند مرحله عقب می‌باشد، تحت درمان‌های شناختی جهت بهبود عملکردهای ذهنی و مهارت‌های فردی قرار دارد و تاکنون توانسته به طور مستقل غذا بخورد و در حال تمرین نوشیدن با لیوان می‌باشد، همچنین آداب اجتماعی نظیر سلام و خداحافظی کردن به وی آموزش داده می‌شود و به وسیله‌ی تکنیک‌های بازی درمانی توجه و تمرکز وی تقویت می‌شود.