تجلیل از خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار

هدایت بهاءالدینی مدیرعامل مؤسسه‌ی خیریه‌ی نرجس، در نشست با خبرنگاران ضمن تبریک روز خبرنگار، با اشاره به اهمیت ارتباط خیّرین با مراکز نگهداری معلولین گفت: رسانه بهترین ابزار جذب کمک‌های مردمی است. بسیاری از مردم مایل به کمک‌کردن به مراکز خیریه هستند، اما مرکز مناسبی که کمک‌های خود را به آن‌‌جا بدهند، نمی‌شناسند. قلم و نوشتار به‌عنوان بهترین وسیله‌ی اطلاع‌رسانی در این حوزه، از اهمیت بسزایی برخوردار است. بسیاری از افراد که برای کمک‌کردن به این مؤسسه آمده‌اند، رسانه را منبع معرفی این مرکز عنوان کرده‌اند.

وی خود را نماینده‌‌ی معلولان جسمی و ذهنی مرکز خیریه نرجس دانست و افزود: به‌عنوان نماینده‌ی این کودکان که فرزندان این وطن هستند و به‌اندازه‌ی دیگران حق زندگی دارند، خواهان مشارکت هدفمند مردم نیکوکار به این مرکز هستیم تا هر فرد و در هر جایگاهی بتواند در این کار نیک و خداپسندانه شرکت کند.

تجلیل از خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار
تجلیل از خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار