برگزاری جلسه ماهیانه هیئت مدیره سرای نرجس در کلبه مهرشهرک صدرا

سیصد ونهمین نشست هیئت مدیره مؤسسه خیریه مردمی نرجس شیراز روز دوشنبه 15 مهر98 در محل شعبه دوم  سرای نرجس موسوم به «کلبه مهر» واقع در شهر صدرا ((در دست ساخت)) با حضور اعضا برگزار شد. پس از خوش آمدگویی بهاءالدینی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مؤسسه، گزارشات ماهیانه اموراداری، مالی و عمرانی  توسط جم زاد دبیرجلسه ارائه گردید و پرسشهای اعضا پاسخ داده شد. در ادامه حضار از ساختمانهای اداری، بخش نگهداری، امور مشارکتها، نگهبانی و خانه های کودک درحال احداث بازدید نموده و از نزدیک درجریان نحوه کار و میزان پیشرفت فیزیکی پروژه قرارگرفتند.سپس مهدکودک در حال ساخت سرای نرجس واقع در شهرک گلستان هم مورد بازدید قرار گرفت و اعضا محترم هیئت مدیره راهکارهایی برای تسریع در انجام پروژه پیشنهاد کردند.

اعضا حاضر در جلسه:

آقایان»    1ـ هدایت بهاءالدینی2ـ حمیدرضا موسوی مدنی3ـ سیدحمید دهقانیان4ـ سعید بهاءالدینی

خانم»       5 ـ لیلا جم زاد.  ضمنا خانمها ولی بیگی  وحیدری نیز بعنوان مهمان در جلسه حضور داشتند.

برگزاری جلسه ماهیانه هیئت مدیره سرای نرجس در کلبه مهرشهرک صدرا