بخش نگهداری و توانبخشی موسسه خیریه نرجس شیراز

بخش نگهداری

در بخش نگهداری موسسه نزدیک به 250 معلول ذهنی و جسمی که دارای انواع معلولیت‌ها از جمله فلج مغزی، سندروم داون، عقب ماندگی ذهنی، هیدروسفال، میکروسفال و بیش فعال می‌باشند به صورت شبانه روزی نگهداری می‌شوند. این معلولین بر اساس نوع معلولیت، سن و جنسیت در چهار طبقه و 40 اتاق تحت مراقبت و نگهداری قرار گرفته‌اند.

واحد توانبخشی

این واحد متشکل از پزشک، مددکار اجتماعی، کارشناس روانشناس بالینی، کارشناس گفتار درمان، کارشناس فیزیوتراپی و کارشناس کاردرمانی، پرستار و ماما می‌باشد