روند پیشرفت باران در موسسه مردمی نرجس شیراز

باران

 چهار ساله متولد اول دی ماه ۱۳۹۵

دارای معلولیت جسمی خیلی شدید و ناهنجاری‌های متعدد مادرزادی از جمله

۱- عدم تشکیل و رشد اندام تحتانی سمت چپ از مفصل ران “-Phocomelia – فقدان بخشی از پای چپ”

۲- عدم تشکیل و تغییر شکل “دفورمیتی” اندام تحتانی سمت راست از ناحیه ساق و مچ پای راست

۳- عدم رشد مادرزادی انگشتان سوم چهارم و پنجم دست چپ

باران در تاریخ دی ماه ۱۳۹۵ تحویل موسسه مردمی نرجس شده است. ابتدا به دلیل سن اندک و نیاز به مراقبت‌های خاص در بخش نگهداری پذیرش شده از حدود خردادماه سال ۹۶ به خانه کوچک پناهگاه انتقال یافته است. از همان ابتدا در خصوص امکان ترمیم اندام‌های تحتانی تحت مشاوره ویژه پزشکان متخصص ارتوپد و جراح قرار گرفته، مقرر شده پس از رسیدن به سن مناسب در این زمینه اقدامات درمانی صورت پذیرد و در حد امکان با استفاده از پروتزهای مناسب استقلال فردی و خودکفایی حرکتی باران تامین شود.