روند بهبود اردلان در موسسه مردمی نرجس شیراز

اردلان، توانخواه بهبود یافته

متولد 83/4/26 که در تاریخ 88/5/29 در موسسه پذیرش شده است.

مددجو فلج مغزی (CP) اسپاستیک است. در بدو پذیرش هیچیک از مراحل رشد حرکتی را نداشته است. از چند ماهگی به صورت مستمر و همزمان تحت درمان کاردرمانی و فیزیوتراپی قرار گرفته است. در سال 84 توسط دکتر شاهچراغی از ناحیه لگن تحت عمل جراحی قرار گرفته، همچنین جهت برطرف کردن کوتاهی عضلات به خصوص تاندون آشیل نیز اقدامات مورد نیاز صورت گرفته است. توان‌خواه در حال حاضر به صورت مستقل راه میرود، فعالیت ورزشی و بازی می‌کند. اندام تحتانی مددجو کمی ضعیف است بهمین خاطر برقراری تعادل اندام تا حدی کم است. جهت تقویت عضلات و افزایش تعادل و بهبود وضعیتgait (راه رفتن) همچنان تحت اقدامات کاردرمانی قرار دارد.

از دیدگاه روان‌شناختی دارای مشکلات شایع پرخاشگری، بیش فعالی و اختلال ADD  می‌باشد. مشکلات رفتاری وی نیز تحت نظر روانپزشک است و داروهایی جهت رفع مشکلات وی تجویز گردیده و همچنین فعالیت‌ها و برنامه‌های تحت نظارت روانشناس در جهت بهبود رفتارهایش صورت می‌پذیرد که موفقیت آمیز نیز می‌باشد. در زمینه تحصیلی نیز در پایه هفتم مدرسه استثنایی مشغول به تحصیل استو بسیار پشتکار دارد.