روند درمان آیین در موسسه مردمی نرجس شیراز

آیین

متولد 98/10/12 است. او در تاریخ 99/6/3 تحویل موسسه شده است.

آیین میکروسفال است. در بدو پذیرش از مراحل رشد حرکتی هیچ یک را نداشته است. به دلیل وضعیت عضلانی اسپاستیک از 6 ماهگی تحت درمان کاردرمانی می‌باشد. در این مدت قدرت گردن گرفتن (h.c) ، غلت زدن (rolling)، نشستن به کمک تکیه‌گاه را بدست آورده است و از نظر توان عضلانی تقریبا نرمال شده است.

  • آیین