کسب تندیس مدیریت استراتژیک تعهد به کیفیت و تعالی سازمانی

مدیریت راهبردی یا مدیریت استراتژیک، تجزیه و تحلیلی در خصوص مسایل مهم و برجستهٔ هر سازمان وتشکل  است که توسط راهبران ارشد سازمان یا تشکل به منظور کنترل منابع در محیط‌های خارج از سازمان،صورت میگیرد.

این فرایند،شامل:مشخص کردن چشم انداز،دارایی‌های سازمان،توسعه برنامه‌ها وسیاست کلی سازمان است.مدیر پیشرو و موفق کسی است که درکنار اداره امروز سازمان،فردا و آینده مجموعه تحت مدیریت خود را نیز مد نظر داشته، با پیش بینی نیازهای سالهای پیش روی سازمان، از همین امروز برای تامین آن نیازهای دوردست اقدام نماید.

از آنجائیکه، راهبران موسسه خیریه مردمی نرجس از ابتدای راه اندازی موسسه، بر اساس اصول مدیریت راهبردی واستراتژیک،حرکت رو به جلوی خود و موسسه را برنامه ریزی نموده اند، افق آینده موسسه همیشه در اولویت برنامه نویسی وتهیه طرح توسعه موسسه، قرار داشته وحرف اول را زده است..

در همین رابطه هدایت بهاءالدینی، مدیر عامل سرای نرجس،با درک صحیح از سرعت تغییرات تکنولوژی و علوم روزآمد، همواره درصدد به روز نمودن اطلاعات ودانش خود وکارکنان زیر مجموعه تحت مدیریت خود بوده، از هر فرصت برای کسب دانش جدید و مدرن استفاده نموده است.

بعنوان مثال در سالهای ۱۳۹۷ و۱۳۹۸ بدلیل موفقیت در ساماندهی وضعیت اشتغال بالغ بر ۲۰۰نفر کارکنان موسسه در شرایط اضطرار و رکود اقتصادی، بعنوان کار آفرین نمونه کشوری شناخته شده است.

در جدیدترین رخداد از این دست نیز، شهریور ماه سال ۱۳۹۹ ازسوی باشگاه مدیران ستاپ بعنوان مدیر برگزیده ای که دوره جامع استراتژیک،تعهد به کیفیت و تعالی سازمانی راطی کرده، انتخاب، لوح تقدیر وتندیس افتخار جشنواره رادریافت نموده‌، برگ زرین دیگری بر افتخارات و موفقیت‌های خود و موسسه خیریه مردمی نرجس افزوده است.

همایش مدیریت استراتژیک
همایش مدیریت استراتژیک