روند بهبود زینب در موسسه خیریه مردمی نرجس شیراز

زینب کودک توانخواه سندرم داون و بی سرپرست که در بدو ورود به موسسه، تمرکز حواس و تحرک کمتری نسبت به کودکان هم سن خود داشت.

با لطف الهی و تلاش تیم توانبخشی موسسه خیریه مردمی نرجس شیراز روند رو به بهبود این فرشته نازنین طی مدت زمان 16 ماه قابل مشاهده است