مؤسسه‌ی خیریه‌ی نرجس همواره بر آن بوده است تا علاوه‌بر خدمت‌رسانی به معلولین، در جهت ارتقای سطح روحیه و دانش کارکنان خود نیز کوشا باشد. به همین‌ منظور و با برپایی دوره‌های آموزشی مختلف، اطلاعات کارکنان خود را بروزرسانی کرده تا بتوانند در همه‌ی زمینه‌ها بهترین عملکرد را داشته باشند.

کارگاه آموزشی آیین نگارش و نامه‌نگاری اداری در مؤسسه‌‌ی نرجس برگزار شد.

در این کارگاه که به مدت ۶ساعت، در دو جلسه برگزار شد، دکتر کاووس حسن‌لی استاد برجسته‌ی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، به آموزش اصول نامه‌نگاری اداری و شیوه‌ی صحیح نگارش پرداخت.

وی با بیان این مقدمه که نامه‌نگاری اداری یکی از مهم‌ترین ابزارها برای دستیابی به اهداف سازمانی است، توضیح داد: نامه‌های اداری معرف شخصیت فرد و یا حتی یک مجموعه است و میزان دانش، تخصص و کاردانی کارکنان و مدیران اداره‌ها را نشان می‌دهد. دقت در نگارش نامه به‌همراه رعایت اصول اداری آن می‌تواند به‌عنوان یکی از زمینه‌های اصلی و مؤثر موفقیت ارتباطی و سازمانی باشد.

در پایان ایشان با اشاره به اهمیت کار مؤسسه‌ی نرجس و برگزاری کارگاه‌های آموزشی گفت: مطمئن باشید مؤسسه‌ی شما از معدود اداره‌هایی است که این‌چنین دوره‌های آموزشی برگزار می‌کند و این خود نشان‌گر حساسیت صحیح و اصولی مدیریت این مجموعه است.