ما فرزندان سرای حضرت نرجس (س) چشم به راه قدوم سبز شما نيک‌انديشان هستيم…

 

همچنين نيک انديشان مي توانند مساعدت هاي نقدي و غيرنقدي خود را با
مراجعه مستقيم به موسسه اهداء نمايند.
<معلولين سراي حضرت نرجس ( س ) نمونه هايي از خلقت خداوندگارند كه هرصاحب دلي را
به نعم خدادادي خويش به تسبيح وا مي دارد. بيان قصه ي كودكان معلول سراي نرجس (س)
بهانه اي است تا بتوانيم همه نيكو منشان را در آستانه ي اين درگاه پر فيض و سرشار
از عشق و محبت و ايثار ، زيارت كنيم