گاهی خدا میخواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد
وقتی دستی را به یاری می گیری،بدان که دست دیگرت در دست خداست….
با توجه به استقبال شهروندان خیر و نیک اندیش و همیشه همراه  به حضور فیزیکی در موسسه و کمک رسانی به صورت مستقیم ،موسسه خیریه نرجس در همین راستا در زمینه های زیر اعلام نیاز می نماید:
۱_آموزش کودکان خانه پناهگاهی در زمینه دروس مدارس
۲_آموزش مددجویان آموزش بخش نگهداری در راستای اهداف روان شناختی
۳_ارایه خدمات کاردرمانی،فیزیوتراپی،گفتاردرمانی
۴_کمک به راه رفتن بچه ها به جهت جلوگیری از دفورمیته شدن اندام
۵_ارایه خدمات طراحی،گرافیک،چاپ و تکثیرو امور تایپی
۶_ارایه خدمات در زمینه تاسیسات
۷_ارایه خدمات در زمینه امور رایانه ای
۸_ارایه خدمات در زمینه امورات آشپزخانه
۹_برگزاری کلاسهای ورزشی جهت کودکان آموزش پذیر
۱۰_ارایه خدمات در زمینه امورات ساختمانی و عمرانی
۱۱_ارایه خدمات پرستاری و بهیاری
۱۲_ارایه خدمات در زمینه نقلیه و ایاب و ذهاب مددجویان