اين موسسه باهدف انجام وظايف الهی و انسانی که هر يک از ما موظف به اجابت آن هستيم در تیرماه ۱۳۷۴ تاسیس و به شماره ۲۸۶ ثبت گردید

اهداف موسسه   

هدف از تاسيس اين خيريه ,نگهداری و توان بخشی معلولين ذهنی, جسمی به منظور حفظ و صيانت از کيان خانواده آنان می باشد. بديهی است خانواده هاي اين معلولين نیز غالبا از اقشار کم درآمد بوده و به تبع داشتن يک یاچند عضو معلول دست به گريبان مشکلات بسيار سخت و طاقت فرسا می باشند تا جايی که عوارض ناشی از حضور افراد مذکور گاه منجر به مخاطره افتادن کانون خانواده های آنان گرديده است.

اين خيريه كاملا مردمي است و اساسا با كمك همه نيکوکاران  به خصوص هم وطنان نوع دوست اداره می شود. هم اكنون حدود ۲۵۰  نفر معلول ذهني وجسمی در اين مركز نگهداري مي شوند وبصورت  شبانه روزی ازانها مراقبت به عمل می آيد.   نياز های غذايی، بهداشتی ، پزشكی ، توان بخشی ،روان شناسی و روان پزشكی همه روزه برای آنها به بهترين نوع ممكن با همت خيرين سبز انديش ، فراهم گرديده است.

علاوه بر موارد فوق در حال حاضر ۷۰۰خانوار با جمعيت حدود ۲۸۰۰نفر اعم از خانواده های معلولين ، بی سرپرستان ، ايتام و… تحت حمايت مادی و معنوی موسسه بوده و از کمک های ماهيانه موسسه بهره مند می شوند.

در حال حاضر به همت شما نيک انديشان به اين قشر محروم خدماتی از قبيل روان پزشکی , روان شناسی ,  دندان پزشکی, فيزيوتراپی , کاردرمانی ، گفتار درمانی ، مشاوره  و خدمات(پزشک عمومی  , تزريقات و پانسمان ) در درمانگاه تخصصی نرجس ارايه می گردد.

برادر و خواهر هم وطن،آيا تا  کنون به سلامت جسم و روح خود و خانواده ات که موهبتی الهی است انديشيده ای؟

آيا مي دانيد که وجود يک فرد معلول ذهنی در خانواده اين کانون آرامش و آسايش را با چه معضلات و مشکلات و  طوفان های سهمگين مواجه می سازد؟

اينان نمونه هايی از خلقت خداوندگارند که هر صاحبدلی را به نعم خدادادی  خويش به تسبيح وا می دارد. 

بيان قصه کودکان نرجس بهانه ای است که اميدوارباشيم شما را در آستانه اين درگاه پرفيض و سرشار از محبت زيارت کنيم.