تقدیر از کارکنان و پزشکان درمانگاه نرجس شیراز
به جهت تقدیر از کارکنان و پزشکان خدوم درمانگاه، با برگزاری مراسمی ، با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی از تک تک آنان با اهدا لوح و هدایا تقدیر به عمل آمد.
   12 تیر 1399       137

در روزهایی که کشورهای مختلف دنیا از جمله میهن عزیزمان با پدیده ی ویروس همه گیر کرونا در حال مبارزه هستند و عوارض ناشی از شیوع و ابتلای آن، نگرانی هایی را در اذهان اقشار مختلف جامعه به وجود آورده ،نیروهای درمانگاه شبانه روزی نرجس ایثارگرانه و تمام قد، بدون تعطیلی به کار خود ادامه داده وبا به خطر انداختن سلامت خود محافظ جان مردم بوده اند.

به جهت تقدیر از کارکنان و پزشکان خدوم، با برگزاری مراسمی ،  با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی از تک تک آنان با اهدا لوح و هدایا تقدیر به عمل آمد.

 

اخبار پیشنهادی

آرشیو اخبار