برگزاری جلسه ماهیانه هیئت مدیره سرای نرجس در کلبه مهرشهرک صدرا
روابط عمومی    23 مهر 1398       189

 

              سیصد ونهمین نشست هیئت مدیره مؤسسه خیریه مردمی نرجس شیراز روز دوشنبه 15 مهر98 در محل شعبه دوم  سرای نرجس موسوم به «کلبه مهر» واقع در شهر صدرا ((در دست ساخت)) با حضور اعضا برگزار شد. پس از خوش آمدگویی بهاءالدینی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مؤسسه، گزارشات ماهیانه اموراداری، مالی و عمرانی  توسط جم زاد دبیرجلسه ارائه گردید و پرسشهای اعضا پاسخ داده شد. در ادامه حضار از ساختمانهای اداری، بخش نگهداری، امور مشارکتها، نگهبانی و خانه های کودک درحال احداث بازدید نموده و از نزدیک درجریان نحوه کار و میزان پیشرفت فیزیکی پروژه قرارگرفتند.سپس مهدکودک در حال ساخت سرای نرجس واقع در شهرک گلستان هم مورد بازدید قرار گرفت و اعضا محترم هیئت مدیره راهکارهایی برای تسریع در انجام پروژه پیشنهاد کردند.

   اعضا حاضر در جلسه:

آقایان»    1ـ هدایت بهاءالدینی2ـ حمیدرضا موسوی مدنی3ـ سیدحمید دهقانیان4ـ سعید بهاءالدینی

خانم»       5 ـ لیلا جم زاد.  ضمنا خانمها ولی بیگی  وحیدری نیز بعنوان مهمان در جلسه حضور داشتند.

اخبار پیشنهادی

آرشیو اخبار