جلسه بارش افکار وجمع آوری خاطرات کارکنان مؤسسه خیریه نرجس شیراز
روابط عمومی    12 شهریور 1398       202

جلسه بارش افکار وجمع آوری خاطرات کارکنان مؤسسه خیریه نرجس شیراز

     بنا به تصمیم و تشخیص مدیریت مؤسسه خیریه مردمی نرجس، بمنظور ثبت، نگهداری و انتشار خاطراتی که همکاران مخلص و تلاشگر سرای نرجس پس از سالیان متمادی ارتباط و همراهی با کودکان معلول و بی سرپرست در حافظه و ذهن خود دارند، ساعت هفت و سی دقیقه روز پنجشنبه 24 مرداد98 ، جلسه ای به مدیریت آقای بهاءالدینی  مدیرعامل و با حضور جناب آقای سیدمهدی میرعظیمی، ادیب و نویسنده کتاب های یک صفحه ای و تنی چند از کارکنان زحمتکش مؤسسه برگزار شد. ابتدا آقای بهاءالدینی درخصوص ضرورت جمع آوری این خاطرات و لزوم انتشار هنرمندانه آن و تاثیری که باز نشر آن بر مخاطبین امروزی و همچنین نسل های آینده خواهد داشت توضیح مختصری دادند.در ادامه آقای میرعظیمی نیز با تائید دیدگاه مدیریت مرکز، به تکنیک ها و روش های متنوع جمع آوری خاطرات، خاطره گوئی وخاطره نویسی اشاره نمودند و از جمع حاضر خواستند، خاطرات شان را با ذکر جزئیات بصورت شفاهی و یا به صورت مکتوب تهیه و در اختیار ایشان قرار دهند. سپس جهت آشنائی بیشتر با نحوه کار، برخی از کارکنان خاطرات شان از فعالیت درسرای نرجس را بیان نمودند . بدلیل کثرت خاطرات کارکنان، مقرر شد ادامه جلسات با اطلاع رسانی و تعیین وقت قبلی برگزار شود. جلسه ساعت ده وسی دقیقه پایان یافت.

اخبار پیشنهادی

آرشیو اخبار