مراسم بزرگداشت مقام پرستار
روابط عمومی    26 دی 1397       317

مراسم بزرگداشت مقام پرستار

 باحضور خیرین،مدیریت ،هیئت مدیره و کارکنان موسسه و با هنرنمایی هنرمندان به نام شهرمان

اخبار پیشنهادی

آرشیو اخبار