روز بزرگداشت عصای سفید
نویسنده: روابط عمومی
موضوع:
تعداد بازدید: 204
1 آبان 1398

              سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، (یونسکو) و شورای جهانی نابینایان در جلسه ای مشترک در سال ۱۹۵۰ میلادی، قانون «عصای سفید» را بررسی و تصویب نموده، روز ١۵ اکتبر برابر با ٢٣ مهر ماه را روز جهانی «عصای سفید» یا روز جهانی "ایمنی نابینایان" اعلام کردند. اﯾﻦ روز در ﺟﻬﺖ اﻫﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ نابینایان، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت آﻧﻬﺎ و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ. قانون عصای سفید، تصویری جدید ازکم بینایان و نابینایان را در جامعه ترسیم کرده و به این افراد توصیه می کند به منظور برخورداری از منافع خود، از مفاد این قانون مطلع باشند. استفاده آسان و برابر از کلیه امکانات رفاهی موجود در جامعه توسط نابینایان، تشویق آنان به مشارکت در امور دولتی، تخصیص سهمیه اشتغال در تشکیلات دولتی به نابینایان و رعایت کامل حقوق کم بینایان و نابینایان به هنگام عبور و مرور از سوی رانندگان وسایل نقلیه از جمله مفاد این قانون است. امسال هم چون سال های گذشته مدیریت، کارکنان و کودکان سرای نرجس شیراز روز عصای سفید را گرامی داشته، با حضور در محل کار یکی از کارکنان نابینای مؤسسه ضمن گرامیداشت توانمندیهای وی، از حسن خلق و خوش رفتاری ایشان نیز قدردانی نمودند.