بازدید معاون بهزیستی شیراز وهمراهان
نویسنده: روابط عمومی
موضوع:
تعداد بازدید: 324
31 شهریور 1398

سرکار خانم شباهنگ،  معاون  و سرکار خانمها رستگاری کارشناس مسئول امورتوانبخشی و  نجفی مسئول دفتر حراست بهزیستی شهرستان شیراز از مؤسسه خیریه نرجس بازدید نمودند که حدود سه ساعت ادامه داشت، ابتدا بخش های نگهداری و توانبخشی معلولین زیر و بالای 14 سال دختر و پسر، مهدکودک «خانه پناهگاهی» و آشپزخانه مورد بازدید قرار گرفت، سپس آقای بهاءالدینی مدیر عامل سرای نرجس ضمن خوش آمدگویی به ایشان و همراهان، در خصوص وضعیت فعلی هزینه های سرانه معلولین بستری در مرکز  توضیحاتی دادند.خانم شباهنگ هم ضمن تحسین و ابراز رضایت از کیفیت ارائه خدمات سرای نرجس به جمعیت هدف وقدردانی از زحمات مدیریت وکارکنان مرکز، اظهار امیدواری کردند بزودی شاهد رفع مشکلات موجود باشیم.