جلسه بارش افکار وجمع آوری خاطرات کارکنان مؤسسه خیریه نرجس شیراز
نویسنده: روابط عمومی
موضوع:
تعداد بازدید: 252
12 شهریور 1398

جلسه بارش افکار وجمع آوری خاطرات کارکنان مؤسسه خیریه نرجس شیراز

     بنا به تصمیم و تشخیص مدیریت مؤسسه خیریه مردمی نرجس، بمنظور ثبت، نگهداری و انتشار خاطراتی که همکاران مخلص و تلاشگر سرای نرجس پس از سالیان متمادی ارتباط و همراهی با کودکان معلول و بی سرپرست در حافظه و ذهن خود دارند، ساعت هفت و سی دقیقه روز پنجشنبه 24 مرداد98 ، جلسه ای به مدیریت آقای بهاءالدینی  مدیرعامل و با حضور جناب آقای سیدمهدی میرعظیمی، ادیب و نویسنده کتاب های یک صفحه ای و تنی چند از کارکنان زحمتکش مؤسسه برگزار شد. ابتدا آقای بهاءالدینی درخصوص ضرورت جمع آوری این خاطرات و لزوم انتشار هنرمندانه آن و تاثیری که باز نشر آن بر مخاطبین امروزی و همچنین نسل های آینده خواهد داشت توضیح مختصری دادند.در ادامه آقای میرعظیمی نیز با تائید دیدگاه مدیریت مرکز، به تکنیک ها و روش های متنوع جمع آوری خاطرات، خاطره گوئی وخاطره نویسی اشاره نمودند و از جمع حاضر خواستند، خاطرات شان را با ذکر جزئیات بصورت شفاهی و یا به صورت مکتوب تهیه و در اختیار ایشان قرار دهند. سپس جهت آشنائی بیشتر با نحوه کار، برخی از کارکنان خاطرات شان از فعالیت درسرای نرجس را بیان نمودند . بدلیل کثرت خاطرات کارکنان، مقرر شد ادامه جلسات با اطلاع رسانی و تعیین وقت قبلی برگزار شود. جلسه ساعت ده وسی دقیقه پایان یافت.