قابل توجه دانشجویان عزیز و بازدید کنندگان محترم :

ازآنجائیکه انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما سروران ارجمند، میتواند راهگشای ما در ارتقاء کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده به کودکان معلول و بی سرپرست مؤسسه خیریه مردمی نرجس باشد، خواهشمندست ضمن تکمیل فرم نظرسنجی ذیل، پیشنهادات خود را نیز اعلام فرمائید. از توجه و عنایتی که به معلولین سرای نرجس دارید صمیمانه سپاسگزاریم.

(( دعای خیرکودکان معلول وبی سرپرست سرای نرجس همیشه همراهتان باد))

روابط عمومی موسسه خیریه نرجس شیراز

ردیف سوالات امتیاز
1 میزان رضایتمندی تان از استقبال و همکاری کارکنان
2 میزان رضایتمندی تان از بهداشت و نظافت مرکز
3 میزان رضایتمندی تان از نحوه مراقبت از معلولین
4 میزان رضایتمندی تان از پاسخگوئی راهنمایان به سؤالات
5 میزان رضایتمندی تان از وجود امکانات مورد نیاز معلولین
انتقاد یا پیشنهاد