چرا به مرور زمان گوشی شما کند می شود؟؟
   1 آبان 1397    کامپیوتر    1108

اگر جزو دسته افرادي نباشيد که گوشي خود را هرسال تعويض ميکنند، قطعا با مشکل کند شدن دستگاه دستوپنجه نرم کردهايد. اين موضوع ارتباطي به اندرويدي يا آيفون بودن گوشي ندارد؛ کاربران هر دو دسته، معمولا پس از مدتي اعلام ميکنند که گوشي آنها ديگر عملکرد و روان بودن روز اول را ندارد. کند شدن گوشي هوشمند يک واقعيت است؛ واقعيتي که به چند دليل صورت ميپذيرد. معمولا اگر از گوشي هوشمندي بيش از يک سال استفاده کنيد، از سرعت و کارايياش کاسته ميشود.

وقتي يک گوشي جديد ميخريد، نسخهي خاصي از سيستمعاملش را اجرا ميکند؛ مثل اندرويد 4.4 يا iOS نسخهي 7 که هر دوي اين سيستمهاي عامل، در سال 2013 منتشر شدهاند. برنامهنويسان موبايل هنگام ساخت اين نسخهها، محدوديتهاي سختافزار آن زمان را در نظر داشتهاند؛ اما حالا که سختافزار گوشيها پيشرفت چشمگيري داشته است، برنامهنويسان هم نسخههاي جديدتر سيستمهاي عامل را با در نظر گرفتن سختافزار بهروز، ايجاد ميکنند. اين موضوع سبب ميشود که نسخههاي جديدتر سيستمهاي عامل، به سختافزار قدرتمندتري براي اجراي روان احتياج داشته باشد.بهعبارتديگر، دستگاهي که بهصورت پيشفرض از اندرويد 4.4 استفاده ميکند، قدرت کافي براي اجراي روان نسخههاي جديدتر مثل 6 يا 7 نخواهد داشت؛ بنابراين معمولا بعد از بهروزرسانيهاي کلي سيستمعامل، گوشي شما کندتر خواهد شد.

راهحل چيست؟

تنها راهحل اين است که سراغ بهروزرسانيهاي کلي (مثل اندرويد 7 به 8) نرويد و به آپديتهاي جزئي (مثل اندرويد 7 به 7.1) قناعت کنيد.

  فعاليت پس زمينه

يکي ديگر از دلايل کند شدن گوشي، به تعداد برنامههايي که نصب ميکنيد بازميگردد. امروزه اکثر کاربران، بهطور متوسط بين 40 تا 50 برنامه در گوشي خود نصب ميکنند. اکثر اين برنامهها همواره و بدون اينکه متوجه شويد، در حال اجرا هستند و از منابع گوشي شما استفاده ميکند. براي مثال برنامههاي پيامرسان و ايميل، به دليل دريافت پيغامهاي لحظهاي هميشه فعال هستند. تصاوير پسزمينهي متحرک و ويجتها هم بخش اعظمي از منابع را به خود اختصاص ميدهند. توجه داشته باشيد هر برنامه‌‌اي که نصب ميکنيد، بخشي از قدرت پردازنده و رم را به خود اختصاص ميدهد؛ به همين دليل کارايي گوشي کاهش پيدا ميکند.

راهحل چيست؟   از منوي تنظيمات و بخش باتري، فهرست برنامههايي را که مصرف انرژي بيشتري دارند، پيدا کنيد. از اين فهرست، برنامههايي را که لازم نداريد، پاک کنيد يا دسترسي آنها را محدود کنيد و تا حد ممکن، از تصاوير پسزمينهي متحرک و ويجتها استفاده نکنيد.

 

 تنزيل حافظه

 

تمام گوشيهاي هوشمند از حافظههاي فلش براي ذخيرهسازي اطلاعات استفاده ميکنند. محبوبترين نوع حافظههاي فلش، NAND نام دارد؛ ناند حافظهاي سريع و ارزان است ولي مشکلاتي هم دارد. مورد اول اينکه هرچقدر اطلاعات بيشتري روي ناند ذخيره کنيد، عملکرد آن کندتر ميشود و اگر تمام يک حافظهي ناند را پر کنيد، عملکرد آن به طرز چشمگيري افت پيدا ميکند. مورد دوم به طول عمر اين حافظهها مربوط است؛ عمر حافظههاي ناند بر اساس تعداد دفعات ذخيرهي اطلاعات مشخص ميشود. با توجه به اينکه حافظهي يک گوشي هوشمند، همواره در حال ذخيرهي اطلاعات جديد است، عمر حافظهي آن هم محدود است. وقتي يک حافظهي ناند به پايان عمر مفيدش ميرسد، کارايي خود را از دست ميدهد و کند ميشود.احتمالا شنيدهايد که گوشيهاي سامسونگ به کند شدن زودهنگام شهرت دارند؛ دليل اين موضوع به نوع حافظههاي ناند گوشيهاي هوشمند اين شرکت برميگردد. سامسونگ از نوعي حافظههاي ناند با نام TLC استفاده ميکند. اين حافظه در مقايسه با حافظههاي ناند MLC که در گوشيهاي ديگر وجود دارند، ارزانتر هستند ولي عمر مفيد آن، دوپنجم حافظههاي MLC است.

راهحل چيست؟   سعي کنيد حداقل 25 درصد از کل فضاي ذخيرهسازي گوشي خود را خالي نگه داريد همواره به دنبال اپليکيشنهاي جديد و سبک براي جايگزيني اپليکيشنهاي حال حاضرتان باشيد. توجه زيادي به اپليکيشنهاي مربوط به شبکههاي اجتماعي، اداري و پخشکنندههاي موسيقي داشته باشيد؛ اين برنامهها، معمولا بيشترين منابع گوشي را به خود اختصاص ميدهد.