نیکی و احسان اگر از کودکی آموختی مشعلی از بی نیازی در دلت افروختی

نیکی و احسان اگر از کودکی آموختی مشعلی از بی نیازی در دلت افروختی

بازدید مدیران شرکت صنایع الکترونیک از سرای نرجس

بازدید مدیران شرکت صنایع الکترونیک از سرای نرجس

کمک های خیریه مردمی نرجس شیراز به هم وطنان گرفتار در بحران سیل

کمک های خیریه مردمی نرجس شیراز به هم وطنان گرفتار در بحران سیل

بازدید معاون سابق توان‌بخشی سازمان بهزیستی استان تهران، از مؤسسه‌ی خیریه‌ي نرجس شیراز

بازدید معاون سابق توان‌بخشی سازمان بهزیستی استان تهران، از مؤسسه‌ی خیریه‌ي نرجس شیراز

حضور آقای سینا بنی‌زمانی، عضو محترم شورای اسلامی شهر شیراز در مؤسسه‌ی نرجس

حضور آقای سینا بنی‌زمانی، عضو محترم شورای اسلامی شهر شیراز در مؤسسه‌ی نرجس

دیدار دکتر ناصری عضو محترم شورای اسلامی شهر شیراز با کودکان سرای نرجس

برگزاری جشن تولد فوتبالیست اخلاق‌مدار استان فارس، در کنار کودکان سرای نرجس

برگزاری جشن تولد فوتبالیست اخلاق‌مدار استان فارس، در کنار کودکان سرای نرجس