برکزاری مراسم گلریزان ویژه احداث 24 واحد خانه های کوچک پناهگاهی-2-بهمن ماه 98

برکزاری مراسم گلریزان ویژه احداث 24 واحد خانه های کوچک پناهگاهی-2-بهمن ماه 98

گزارش دیدار مدیرعامل ومسئولین سرای نرجس با ابراهیمی مدیر جدید بهزیستی شیراز

گزارش دیدار مدیرعامل ومسئولین سرای نرجس با ابراهیمی مدیر جدید بهزیستی شیراز

برگزاری جلسه ماهیانه هیئت مدیره سرای نرجس در کلبه مهرشهرک صدرا

برگزاری جلسه ماهیانه هیئت مدیره سرای نرجس در کلبه مهرشهرک صدرا

دیدار نماینده ی سابق مردم شریف شیراز درمجلس شورای اسلامی از سرای نرجس

دیدار نماینده ی سابق مردم شریف شیراز درمجلس شورای اسلامی از سرای نرجس